Start för innehåll

Databaser i Lycksele

Här hittar du de databaser som Lycksele särskilt tillhandahåller. För V8-bibliotekens gemensamma utbud se Databaser under fliken "Vuxna"

Databaser tillgängliga från kommunens IP-adress:

Nationalencyklopedin Uppslagsverk på svenska. Läs mer>>>