Start för innehåll

Biblioteksbyggnaden

Hall Storumans bibliotek                                                  

Järnvägshotellet som nu fungerar som kommunbibliotek uppfördes 1923-24 efter ritningar av Folke Zettervall, daterade den 8/11 1922. Påbyggt mot öster 1934. Äldsta delen utgjordes av en enda byggnad med 1:a och 3:e klass matsal, reception, köksavdelning och serverings-korridor.

Huvudingång med veranda mot norra fasaden. Från receptionen leder svängdörrar t.v. in till 1:a klass matsal. Separat ingång med veranda på västra gaveln till 3:e klass-matsal.

Trappan från receptionen leder upp till övervåningen med dess 8 resanderum, alla med tvättställ, men med gemensam toalett, samt ett rum för föreståndarinnan. Vindsvåningen inredd med tre rum för de anställda.
 
Vid tillbyggnaden 1934 förlängdes 1:a klassmatsal med 2 rum, det östligaste kallat "klubbrummet". Antalet resanderum utökades med 5 stycken.

I övervåningen tillkom ett upppackningsrum samt 2 rum för föreståndarinnan. Huskropparna förbands med en korridor mot söder. Receptionen med stockpanel, liksom övervåningens korridor och hall är målade i dalablått. 1:a klassmatsalen är delvis brunbetsad, med vackert utformad takfris, takmålningar och smidda ljuskronor.
 
Den ursprungliga dekoren i dalastil skall enligt uppgift från första arrendatorn vara gjord av Elis Tallmo. Vid utbyggnaden har denne uppenbarligen kompletterat den invändiga målningen.

Två danska konstnärer på besök i Storuman fick i slutet på 1950-talet göra ommålningar av samtliga väggar i 3:e klassmatsalen och det tillhörande kapprummet, samt av fondväggen och inre långväggen i 1:a klassmatsalen. Ommålningen av det senare rummet var framförallt motiverat av att dåvarande innehavaren nekats fullständiga rättigheter med motiveringen att lokalen var för mörk, varvid avsågs de bruna väggarna.

Några större reparationer har inte gjorts sedan 1954, utöver inläggningen av korkmatta i nyare delen. 1957-58 byggdes garage under den nyare delen. 1980 blev järnvägshotellet K-märkt och kommunbiblioteket flyttade in."

Bo-Arne Torger fotograf