Start för innehåll

Hembygd

Välkommen till vår hembygdsavdelning!

 
  
Här hittar du böcker med lokal anknytning till Åsele och Västerbotten, både fack- och skönlitteratur.
 
Vi har också en del av Eskil Dagmans forskning om Åsele på CD-skivor, som du kan titta på på plats.
 
Det finns även tidningsurklipp om Åsele, samlat årsvis i pärmar. Det äldsta materialet är från 1923. Urklipp för vissa år saknas, men det finns urklipp från 1980 och framåt.
 
Länkar  

Alla tiders! Åsele - Västerbottens museum

DAUM - Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå

Digitala historiska kartor

Geni.com

Nättidningen svensk historia