Start för innehåll

Släktforskning

På biblioteket finns allt du behöver för att komma igång med släktforskning.

Förutom pärmar med mikrokort över Åsele finns även en del mikrofilm över närliggande socknar. Vi har en dator speciellt avsedd för släktforskare. På denna finns databasen Genline inlagd. Övrigt som är inlagt på denna dator är:  Svenska ortnamn, Sveriges befolkning 1890, 1970 och 1980, Sveriges dödbok 1847-2003.
 
Dessutom finns "Finsk flyktinghistoria", "Prästgårdsarrenden" och "Synesprotokoll från byar i Åsele", som kommer från Eskil Dagmans forskning.
 
Ibland hålls kurser i släktforskning på biblioteket.
 
Länkar

Alla tiders samarbete - Västerbottens museum

Ancestry

Arkiv Digital

DAUM - Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå

Digitala historiska kartor

Family Search

Hans Högmans släktforskning, med ett stort antal länkar till intressanta släktforskningssidor

Lappmarkens Släkt- & Bygdeforskare

Nättidningen Svensk Historia

SVAR,  Digitala forskarsalen