Start för innehåll

Talböcker

DAISY -en digital talbok
Talböcker är böcker som är inlästa på kassett eller på cd-romskiva (DAISY-talbok). Du som har svårt att läsa vanliga böcker har rätt att låna talböcker. DAISY-talboken läser du antingen i en dator med ett särskilt läsprogram eller så i en särskild DAISY-spelare. Lycksele bibliotek har några DAISY-spelare för hemlån. Man kan också läsa DAISY-talböcker på vissa mp3-spelare.

Finns inte den talbok som du söker på biblioteket kan vi låna hem den från ett annat bibliotek. Vi har också möjlighet att ladda ner böcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och bränna egna skivor. Talböcker kan skickas kostnadsfritt med posten om du inte har möjlighet att besöka biblioteket.
 
Vill du veta mera om talböcker och DAISY -  klicka här.
 
Du kan också kontakta Kurt Levlin som är talboksansvarig på Lycksele bibliotek:

Kurt Levlin, tel: 0950 - 168 20
 
CS Library-RSS

Nya tips

 1. En dag

  Nicholls, David
 2. Divergent

  Roth, Veronica
 3. Flickan som vävde sidenmattor

  Amirrezvani, Anita
 4. Emily på tvären

  Åkerblom, Gull
 5. Dårens dotter

  Lodalen, Mian