Start för innehåll

Bibliotekshistorik

  • Kommunbiblioteket Storuman klubbrum"Stensele sockenbibliotek" tillkom 1881 och bedrevs till omkring 1933

  • "Stensele bokstuga" tillkom 1934 på initiativ av kantor
    Sven Bäckström m.fl. och drevs fram till 1952

  • De små nykterhets- och bildningsförbundsbiblioteken:

        Blåbandsföreningen 1907 - 1952
        IOGT-biblioteken     1921 - 1952
        ABF-biblioteken       1930 - 1952
        
        kom att utgöra grunden till det folkbibliotek
        som skapades när kommunaliseringen
        genomfördes 1952

  • Den kanske mest intensiva perioden i folkbibliotekets utveckling var nog de två första åren vid folkbibliotekets start 1953 - 54. Då låg biblioteket i Realskolans lokaler i Storuman

  • Realskolans bibliotek flyttades till det då nybyggda folkets hus 1955. Biblioteksverksamheten bedrevs fram till 1978

  • Biblioteket hade under 1979 bedrivits provisoriskt i hembygdsgården och det var även stängt under tre månader

  • Den 13/4 1980, invigdes det nya kommunbiblioteket i det K-märkta järnvägshotellet

  • 28/8 2008, blev det ett folk- och skolbibliotek