Start för innehåll

Fakturor för ej återlämnad media

Begränsningar i antalet samtidiga reservationer och lån

Detta är vad som gäller vid Vilhelmina folkbibliotek sedan januari 2013.

 

För ej återlämnad media lånad vid folkbiblioteket i Vilhelmina utgår två påminnelser per brev eller e-post (beroende på om ni anmält er e-postadress eller ej) till låntagaren Skickas påminnelser per e-post görs det till den e-postadress låntagaren själv uppgett för oss. Det är låntagarens egen skyldighet att se till att biblioteket har korrekt e-postadress samt bostadsadress.

Efter två påminnelser skickas en tredje påminnelse per brev till låntagaren eller, om det gäller ett barn under 18 år, till låntagarens målsman och den bostadsadress låntagaren uppgett för oss. Om lånad media därefter inte återlämnas inom tio dagar skickas en faktura. Beloppet avgörs av bibliotekets kostnad för nyinköp av median. Finns den ej att köpa fastställs beloppet utifrån en schablon för uppskattat värde.

Om faktura redan skickats ut spelar det ingen roll om låntagaren återlämnar median, fakturan måste ändock betalas och låntagaren får, om han/hon vill, behålla median.

/Mona-Lisa Wallin
Bibliotekschef

Besökarnas kommentarer

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Inga kommentarer lämnade