Start för innehåll

Förintelsens dag 27 januari

Förintelsen
Målgrupp: 13 år och uppåt, Vuxna
Tipsat av: Mona-Lisa Wallin

Film för pedagoger

Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen.  I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske?

Filmen redogör för nazisternas strävan att identifiera Europas judar, frånta dem deras mänskliga rättigheter, samla dem i ghetton och koncentrationsläger från vilka de senare deporterades till förintelseläger. Filmen tar även upp den antisemitiska propagandan och situationen i Europa under mellankrigstiden. Avslutningsvis skildras fredsslutet och befrielsen av koncentrationslägren och förintelselägren.

Filmen kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker. På grund av rättighetsskäl är filmen lösenordsskyddad och får endast användas i utbildningssyfte. Lösenord finns på sidan.

 

Besökarnas kommentarer

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Inga kommentarer lämnade