Start för innehåll

Ordningsregler och tillgänglighet

För allas trevnad så ber vi våra besökare att följa dessa regler:

• Du får inte kränka någon, varken besökare eller personal.
• Du får inte störa andra besökare.
• Du får inte vara drogpåverkad eller berusad i biblioteket.
• Olämpligt utnyttjande av bibliotekens datautrustning är förbjuden.
• Djur är inte tillåtna i biblioteket, med undantag för ledarhundar.
• Det är inte tillåtet att samla in pengar eller namnunderskrifter i biblioteket.
• Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteket i Sorsele ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Avvisning
Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket.

Avstängning
Vid upprepade eller allvarligare företeelser kan avstängning ske. 

Allvarliga brott mot ordningsreglerna polisanmäls.

 

Tillgänglighet

  • Lokalen är på markplan och i biblioteket finns inga trösklar
  • Ytterdörren har en automatisk dörröppnare
  • Toaletterna är handikappanpassade och en av dem har ett skötbord
  • Lånedisken samt utlåningsautomaten är höj- och sänkbar
  • Läsglasögon och rullator finns att låna
  • Magasinet finns tillgängligt, men endast i sällskap med personal
  • En bärbar hörslinga finns till utlån
  • Högtalaranläggning har vi tyvärr inte
  • Handikapparkering finns inte, endast ordinarie besöksparkering