Start för innehåll

Låneregler

Biblioteken i V8-samarbetet har gemensamma låneregler.

Vid alla bibliotek i vårt samarbete får du utan kostnad låna media. Du får även låna och återlämna media vid valfritt bibliotek inom samarbetet.
Med några få undantag lånas all media fritt mellan biblioteken. Exempel på media som inte lånas mellan biblioteken är film, TV- och dataspel.
 
Klicka på nedanstående rubriker för att få veta mer om våra låneregler.
 

 

 

 
1

Lånekort

 • För att låna behövs ett lånekort. Det får du gratis på biblioteket genom att uppvisa giltig legitimation.
 • I och med att du signerar lånekortet accepterar du samtidigt att följa de låneregler som gäller vid v8biblioteken.
 • Barn kan få lånekort från och med det år de fyller 6 år. Målsman måste först godkänna detta genom att fylla i och underteckna en lånekortsansökan. Detta innebär att målsman ansvarar för barnets lån och blir ersättningsskyldig om böcker och annan media slarvas bort eller blir förstörda.

  En lånekortsansökan finns att skriva ut här

 

 • Lånekortet gäller vid samtliga bibliotek i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.
 • Du skall alltid vara beredd att uppvisa lånekort när du lånar.


2

PIN-kod

 • Till lånekortet kan en PIN-kod kopplas. Med hjälp av lånekort och PIN-kod kan du då använda bibliotekens Internet-tjänster, t ex logga in i databaser, låna e-böcker och ladda ner musik.
 • PIN-koden behövs även vid inloggning till Mina sidor, där dina lån och reservationer administreras.
 • Du får en fyrsiffrig PIN-kod av bibliotekspersonalen. Denna kan du sedan byta ut genom att logga in på Mina sidor och där ändra koden.
 • Vi lämnar inte ut PIN-koder via mejl eller telefon, såvida du inte på tillfredsställande sätt kan styrka din identitet.

 

3

Personuppgifter och sekretess

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i ett för v8biblioteken gemensamt biblioteksdatasystem. Det innebär att uppgifter som omfattas av sekretesslagen är tillgängliga för all bibliotekspersonal vid medverkande bibliotek. All personal vid biblioteken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen kap 9 § 22.

Biblioteken hämtar aktuella personuppgifter från det statliga personadressregistret SPAR. De uppgifter vi har tillång till är namn, adress och personnummer. Är du folkbokförd i Sverige ändras din adress automatiskt i vårt register om du flyttar. För att SPAR ska fungera behövs ett fullständigt personnummer.

4

Ansvar för lån

 • Lånekortet är en värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annan media som lånas på kortet.
 • Målsman ansvarar för barns lån.
 • Böcker och annan media som lånas skall lämas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick.
 • Anmäl genast till biblioteket om du förlorat ditt lånekort. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.
 • Ett nytt lånekort kan fås mot en avgift.
5

Lånetid

Lånetiden är normalt fyra veckor. Andra lånetider kan förekomma för vissa böcker och andra media. Material som är mycket efterfrågat har en kortare lånetid. Sista återlämningsdatum står på lånekvittot.
6

Omlån

 • Om du märker att du behöver längre lånetid kan du göra omlån. Detta kan du antingen göra själv via Mina sidor på v8biblioteken.se eller genom att kontakta eller besöka biblioteket.  
 • Omlån skall göras innan lånetiden har gått ut. Biblioteken beviljar tre omlåneperioder, därefter måste du komma in till biblioteket med den lånade median och uppvisa den för att få förlänga lånetiden.
 • Media som är reserverad av annan låntagare kan inte lånas om. Däremot kan du ställa dig i reservationskö igen.


 

7

Påminnelser, krav och räkning

 • Om den lånade median inte återlämnas i tid skickas påminnelse. Detta kan ske via e-post eller brev beroende på om du anmält en e-postadress eller ej.
 • Då påminnelse gått ut två gånger utan att median återlämnats skickas en räkning och ditt lånekort spärras. Spärren tas bort när median återlämnats eller räkningen betalats.
 • Eventuell räkning till barn för förstörd eller förkommen media skickas till målsman.

 

8

Reservationer

 • Om ditt bibliotek inte har den media du vill låna kan du reservera den vid ett annat bibliotek i samarbetet. Detta gör du genom att logga in på Mina sidor via v8biblioteken.se. Detsamma gäller för media som det egna biblioteket har men som för tillfället är utlånad.
 • När reserverad media finns att hämta vid ditt bibliotek får du ett meddelande via e-post eller brev, beroende på om du anmält e-postadress eller ej.
 • I reservationsmeddelandet framgår vilket datum som är sista dag att hämta reserverad media. Om du inte hämtat din reserverade media innan utsatt sista datum så går den vidare till nästa låntagare i kön.
9

Avgifter

Folkbiblioteken lånar ut media kostnadsfritt, däremot tas avgifter ut för försenade lån, förkommen eller förstörd media, administrationskostnader vid fakturering samt fjärrlån från utlandet eller artikelbeställningar.

Aktuella avgifter finns nedan.

 
Ersättningskostnad för skadad eller förkommen media är oftast återanskaffningsvärde samt administrationsavgift. I de fall där där median inte går att nyanskaffa eller bedöms vara särskilt värdefull bestämmer det ägande biblioteket hur hög ersättningskostnaden blir.
 
Adm. avgift 50:-/räkning
Förkommet lånekort 10:-
 
Utlandslån och artikelbeställning
Bok 150:-
Artikel 80:-*
*Priset bygger på vad biblioteket får betala, en annan avgift kan alltså bli aktuell.
 
Förseningsavgifter
För att bibehålla god service tar biblioteken fr.o.m. 1 mars 2007 ut en avgift för försenade lån.
 
 
 
Normallån 1 kr/dag
Kortlån (t ex kursböcker, film) 5 kr/dag

 

OBS !  Media för barn eller lånad av barn genererar inga förseningsavgifter!

När dina obetalda förseningsavgifter och eventuella andra skulder överstiger 49 kronor
spärras ditt lånekort.
Spärren tas bort när du betalat dina skulder.