Start för innehåll

Alla tiders! Vilhelmina

Västerbottens Länsmuseums särskilda kontaktytor i länets kommuner, det som tidigare kallades informationsöar, går numera under benämningen Alla tiders!

Alla tiders VilhelminaAlla tiders! är ett samarbete mellan:

 

 

 

  • Vilhelmina folkbibliotek
  • Vilhelmina museum
  • Lappmarkens släkt- och bygdeforskare
  • Vilhelmina kommun/Utvecklingsenheten
  • Vualtjere duodji
  • Vilhelmina Fotoarkiv 
  • Västerbottens museum
 

Syftet med Alla tiders! är sprida kunskap om människor, föremål, platser och händelser ur vår lokala kulturhistoria. Samarbetet organiseras via en arbetsgrupp som träffas några gånger per år. Vi informerar då varandra om vad som är på gång inom respektive verksamhet och planerar gemensamma arrangemang och aktiviteter.


Om du har förslag och önskemål vad gäller aktiviteter, föreläsningar, filmer, utställningar och annat du tror kan vara av kulturhistoriskt intresse får du gärna kontakta oss i arbetsgruppen!

 

Kontaktperson i Vilhelmina kommun

Mona-Lisa Wallin, Utvecklingsenheten tele: 0940-141 62