Start för innehåll

Hembygd och släktforskning

På folkbiblioteket finns ett rum där både hembygds-, samisk- och släktforskaravdelning inryms.


På hembygdsavdelningen hittar du material med lokalanknytning till Vilhelmina kommun men även övriga delar av Västerbotten och Norrland.

 

Släktforskaravdelning

  
På biblioteket finns allt du behöver för att komma igång med släktforskning. Förutom handböcker har vi även en dator som endast får användas för släktforskning. Via denna har du tillgång till databaserna Arkiv Digital och SVAR, med digitaliserade kyrkböcker och andra handlingar. Vi har även en mikrokortsläsare och en filmläsare.
 
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare i Vilhelmina har egna lokaler i Tingshuset och är en mycket aktiv förening. Liksom en del studieförbund håller de ibland nybörjarkurser i släktforskning. Vilhelmina Folkbibliotek har skänkt sina samlingar av mikrokort över Vilhelmina socken och närliggande socknar till föreningen eftersom vi numera kan erbjuda tillgång till materialet via databaser.
 
  
 
För lokalhistoriskt intresserade är Vilhelmina museum och Vilhelmina Fotoarkiv fantastiska källor till kunskap och information, så besök gärna dessa webbsidor.
 

 

Bernard Nordh-utställning

 

På folkbiblioteket finns en permanent utställning med Bernard Nordhs utgivning, och många av titlarna finns även för hemlån.
Bernhard Nordh

Bernhard Nordhs 100 års-jubileum firades både i Tierp, författarens hembygd, och i Vilhelmina där hans mest kända böcker utspelar sig. Som en uppföljning av dessa arrangemang tillsattes en arbetsgrupp som förberedde bildandet av ett litterärt Bernhard Nordh-sällskap.

Den 16 september år 2000 föll klubban i Vilhelmina Folkets hus och Bernhard Nordh-sällskapets levnad hade tagit sin början.

 
 

Länkar

Alla tiders Västerbotten -Länsmuseet i Västerbotten
American Family Immigration History Center
Ancestry - Sök i amerikanska kyrkböcker
DAUM - Dialekt-, ortnamn- och folkminnesarkivet i Umeå
Digitala historiska kartor
Emigrationen från Vilhelmina socken till Nordamerika 1867 - 1929
Family Search
Hans Högmans släktforskning, med ett stort antal länkar till intressanta släktforskningssidor
Lappmarkens Släkt- & Bygdeforskare
Nästansjöbygdens Intresseförening, information om bortgångna författarinnan Sally Lindström
Nättidningen Svensk Historia
Släktforskarförbund i Sverige
Släktforskarförbundets nättidning Rötter
SVAR i Ramsele 
Svenska kyrkböcker online
Sveriges Radio, programmet Släktband
Sällskapet Vallon-ättlingar
Vilhelmina kommuns Fotoarkiv
Vilhelmina museum