Start för innehåll

Talböcker - för dig som har svårt att läsa tryckt text

För dig med någon form av läshinder finns möjlighet att låna eller ladda ner talböcker.

klicka på rubrikerna nedan för att få veta mer.

Vem får låna talböcker?

Vad är en talbok?

Hur lånar jag?

Egen nerladdning

Läs mer om DAISY

Läs mer om uppläsningsprogram för DAISY

Talböcker i mobilen

Punktskrift och andra medieformat för funktionshindrade

Länkar

Kontakt

 

Vem får låna talböcker?

Alla som har någon form av funktionshinder har rätt att låna talböcker.

Du behöver inte visa intyg eller bevisa att du har ett funktionshinder.

Funktionshinder kan vara:

•synskada

•rörelsehinder

•utvecklingsstörning

•läs- och skrivsvårigheter

•hörselskada (för hörselträning)

•tillfälligt läshandikapp

•kognitiva funktionshinder (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD, demenssjukdomar, psykiska funktionshinder)

•konvalescens

 

Vad är en talbok?

En talbok är inte samma sak som en ljudbok.

En talbok är en anpassad inläsning för människor med funktionshinder.

Ofta kan man välja att spela upp en talbok i olika hastigheter.

Det idag vanligaste talboksformatet är DAISY

DAISY är en digital talbok

DAISY-talböcker kan spelas upp i DAISY-spelare eller med särskild programvara i dator.

DAISY fulltext är ett format där du förutom att få texten uppläst även kan se och följa med i texten på datorskärmen.

På Vilhelmina Folkbibliotek finns ett stort urval talböcker för både barn och vuxna.

Vi har även några DAISY-spelare att låna ut en kortare tid för den som vill prova.

I skolorna är det vanligt att DAISY används vid lästräning och för elever med lässvårigheter.

 

Hur lånar jag?

Ta gärna kontakt med oss på biblioteket så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vi kan kostnadsfritt skicka hem talböcker till dig med post.

Du kan kostnadsfritt återsända talböcker till oss med post.

Vi kan visa dig hur du söker och reserverar talböcker.

 

Egen nerladdning av talböcker

Vårt bibliotek har tillstånd att ladda ner talböcker i digital form direkt från (MTM) Myndigheten för tillgängliga mediers mediekatalog Legimus.

Vi kan ladda ner talböcker till en DAISY-spelare eller föra över den digitala talboken på CD-ROM.

Du får då behålla talboken och sedan kasta skivan när du lyssnat klart (dock inom sex månader)

Vilhelmina folkbibliotek har även tillstånd att registrera talbokslåntagare hos TPB.

Registrerade talbokslåntagare kan få en egen inloggning till MTM`s mediekatalog och själva ladda ner talböcker hemifrån.

Om du själv vill kunna ladda ner talböcker kan du kontakta oss.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Läs mer om DAISY

På Myndigheten för tillgängliga mediers webbsida kan du läsa mer om DAISY. >>>

 

Läs mer om uppläsningsprogram i dator för DAISY

På Myndigheten för tillgängliga mediers webbsida kan du läsa mer om uppläsningsprogram i dator för DAISY >>>

 

Talböcker i mobilen

Om du har ett eget konto för nerladdning av talböcker kan du via appen Legimus ladda ner och läsa talböcker i din smartphone. Läs mer om detta på Legimus webbsida >>>


Punktskrift och andra medieformat för funktionshindrade

Efterfrågan på punktskrift, taktila bilderböcker, böcker med bliss eller pictogram är för närvarande inte så stor i vår kommun.

Om behov finns kan vi låna sådan media från MTM eller själva köpa in.

Om du har behov av punktskrift eller annan form av anpassad media kan du kontakta oss.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Länkar

Centrum för lättläst - Webblänk

Lättläst-förlaget - Webblänk
 
Nyhetstidningen 8 sidor - Webblänk
 
Dyslexiförbundet FMLS - Webblänk

Inläsningstjänst - Webblänk

MTMs mediekatalog Legimus - Webblänk

Myndigheten för delaktighet - Webblänk

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) - Webblänk

Synskadades riksförbund (SRF) - Webblänk

 

 

Kontakt

 
Talboksansvarig på Vilhelmina Folkbibliotek: Anna Hagenwald tele: 0940-141 60

  
Syncentralen Lycksele lasarett, tel: 0950-394 90
 
Syncentralen Norrlands Universitetssjukhus, t el: 090-785 74 70